Strona Główna Strona Główna
Nowy prefix dla wojskowych numerów telefonicznych - 261
 

 

Już od 1 marca 2015 roku, dzwoniąc  do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej, trzeba będzie wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco:

261 xxx xxx  (gdzie xxx xxx  to 6 cyfr z dotychczasowego  numeru wojskowego -  MON).

Od początku marca br. wszyscy abonenci podsystemu łączności  jawnej w resorcie obrony narodowej (RON) będą stosowali numerację 9-cyfrową zamiast   dotychczasowej  6-cyfrowej.

UWAGA!!! Przy wybieraniu numeru telefonu prosimy NIE wpisywać prefixu 32 przed numerem 261 xxx xxx

* * *

Wymiernym efektem planowanej  zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do modelu  obowiązującego pozostałych operatorów, działających na naszym rynku. Każdemu abonentowi zostanie przydzielony prefix 261, dodawany do dotychczas użytkowanego numeru.

Wdrożenie projektu WST-26 pozwoli  na potrzebną racjonalizację wydatków, gdyż usługi wojskowej sieci telefonicznej będą wtedy rozliczane według cen hurtowych,  z uwzględnieniem stawek określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.   

MON  będzie pionierem w sieciach telekomunikacyjnych administracji państwowej, gdyż wprowadzenie tego projektu stworzy jakościowo nową sytuację w publicznym  środowisku telekomunikacyjnym, w którym  sieć telefoniczna RON zacznie być traktowana jako sieć pełnoprawnego operatora telekomunikacyjnego.  Jest to ważny element polityki optymalnych rozwiązań w zakresie centralnego zarządzania, finansowania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, stosowanej wobec  wszystkich jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

>>> WARTO WIEDZIEĆ <<<

 

źródło: www.mon.gov.pl