Strona Główna Strona Główna
Normy dotyczące zawodowej służby wojskowej
 
Ćwiczenia i normy

 

sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo – szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.

 

Pododdziały bojowe.
 
 
MĘŻCZYŹNI
 Motoryka  Nazwa ćwiczenia
 Jedn. miary

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

powyżej 30 lat

 5  4  3  5  4  3  5  4  3

 Wytrzyma

-łość

 Marszobieg

na 3000m

min

/sek.

12.15 13.15
14.30
12.30
 13.30 14.45
13.00
14.00
15.10
 Siła  Podciąganie się na drążku wysokim
 ilość
 14 12
10
 12 10
8
 11 9
7
 Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
 70 65
60
 65  60 55
60
55
50
 Szybkość  Bieg wahadłowy 10x10m.
sek.
29.2
30.2
31.2
 29.5 30.5
31.5
 29.8 30.8
31.8 

 

KOBIETY

 

 Motoryka  Nazwa ćwiczenia
 Jedn. miary

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

powyżej 30 lat

 5 4
3
5
4
3
 5 4
3
 Wytrzymałość  Marszobieg na 1000m

min

/sek.

4.15 4.45
5.30
4.30
 5.00 5.45
4.45
5.15
 6.00
 Siła  Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce
 ilość
 33 28
23
 30 25
20
 27 22
17
 Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
 42 37
32
 40  35 30
38
33
28
 Szybkość  Bieg zygzakiem "koperta" sek.
26.0
27.0
28.5
 26.5 27.5
30.0
 27.0 28.0
29.5

 

Ćwiczenia i normy
sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo – szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.
Pododdziały zabezpieczenia.

 

MĘŻCZYŹNI

 

 Motoryka   Nazwa ćwiczenia  Jedn. miary

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

powyżej 30 lat

 5  4  3  5 4
3
 5  4  3

 Wytrzyma

-łość

 Marszobieg na 3000m

min

/sek.

12.30 13.30
14.40
12.45
 13.45 14.55
13.00
14.00
 15.10
 Siła  Podciąganie się na drążku wysokim
 ilość
 13 11
9
 11 9
7
 10 8
6
 Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
 65 60
55
 60  55 50
55
50
45
 Szybkość  Bieg wahadłowy 10x10m.
sek.
29.8
30.8
31.8
 30.1 31.1
32.1
 30.4 31.4
32.4

 

KOBIETY

 

 Motoryka   Nazwa ćwiczenia
 Jedn. miary 

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

powyżej 30 lat

5
4
3
5
 4 3
 5 4
3
 Wytrzymałość  Marszobieg na 1000m

min

/sek.

4.15 4.45
5.30
4.30
 5.00 5.45
4.45
5.15
 6.00
 Siła  Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce
 ilość
 33 28
23
 30 25
20
 27 22
17
 Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
 42 37
32
 40  35 30
38
33
28
 Szybkość  Bieg zygzakiem "koperta" sek.
26.0
27.0
28.5
 26.5 27.5
30.0
 27.0 28.0
29.5

 

OPIS ĆWICZEŃ:

 

Mężczyźni:

Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość wykonanych prawidłowo  podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo podciągnięć.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione place na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.

Kobiety

Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatek rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra
i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo powtórzeń.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione place na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.
ZASADY OCENY:

Sprawdzianowi podlega każdy kandydat na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych bez względu na wiek i płeć. Kandydat zalicza wszystkie konkurencje. Ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń, uzyskanych przez kandydata podczas tego sprawdzianu w następujący sposób:

  • średnia 4,51 i wyższa - ocena bardzo dobra;
  • średnia od 3,51 do 4,50 - ocena dobra;
  • średnia od 2,51 do 3,50 - ocena dostateczna;
  • średnia 2,50 i niższa - ocena niedostateczna.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych co najmniej trzech ocen pozytywnych z czterech ćwiczeń. Sprawdzian sprawności fizycznej zalicza się w ciągu jednego dnia. Wszystkie ćwiczenia objęte sprawdzianem zalicza się w ubiorze sportowym.

Powodzenia!