Strona Główna Strona Główna
JW 2286 Opole
 

WYKAZ WAKATÓW W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2286
(od 01.02.2016 r.):

Nazwa stanowiska stopień etatowy
stanowiska
Uwagi
OFICER SEKCJI porucznik/kapitan Pośw. bezp.
TAJNE
SZEF SEKCJI - Oficer
Bezpieczeństwa Teleinf.
porucznik/kapitan  Pośw. bezp.
ŚCIŚLE TAJNE
 SZEF SEKCJI porucznik/kapitan ŚCIŚLE TAJNE
 OFICER SEKCJI  porucznik/kapitan TAJNE
Wakat od 01.02.2016
SZEF SEKCJI porucznik/kapitan ŚCIŚLE TAJNE
Wakat od 01.02.2016
SAMODZIELNY TECHNIK podoficer TAJNE
 SAMODZIELNY TECHNIK podoficer
 TAJNE
Wakat od 01.02.2016
 SAMODZIELNY TECHNIK  podoficer  TAJNE
Wakat od 01.02.2016

 

 

 STANOWISKA SŁUŻBOWE PRZEZNACZONE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W RAMACH NSR W JW 2286

 

KORPUS OFICERÓW
Nazwa stanowiska stopień etatowy
stanowiska
Postępowanie
sprawdzające
OFICER SEKCJI porucznik/kapitan
(sekcja szkolenia)
TAJNE
OFICER SEKCJI
porucznik/kapitan
(sekcja wsparcia dowodzenia i łączności)
TAJNE
 SZEF SEKCJI porucznik/kapitan
(sekcja planowania)
TAJNE
 SZEF SEKCJI  porucznik/kapitan
(sekcja materiałowa)
TAJNE
SZEF SEKCJI porucznik/kapitan
(sekcja łączności)
ŚCIŚLE TAJNE
SZEF SEKCJI porucznik/kapitan
(sekcja systemów technicznych)
ŚCIŚLE TAJNE
KORPUS PODOFICERÓW
 SZEF EKSPLOATACJI podoficer starszy
(sekcja techniczna)
 TAJNE
 SAMODZIELNY TECHNIK  podoficer
(sekcja automatyki i urządzeń elektroenerget.)
 TAJNE