Strona Główna Strona Główna
JW 4009 Kraków
 
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby
w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy
rezerwy  oraz  żołnierzy NSR
w JW 4009 Kraków w 2016 r.
6 Brygada Powietrznodesantowa
Jednostka Wojskowa 4009 KRAKÓW /DESANT/
30-901 KRAKÓW,  ul. Ułanów 43