Strona Główna Strona Główna
11 BATALION DOWODZENIA ŻAGAŃ
 
Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych

w 11 batalionie dowodzenia

 

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2017 roku, oraz 02 lutego 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czasstawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 1. w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
  w nw. korpusach osobowych:
  • Łączności i Informatyki,
 2. w korpusie podoficerów rezerwy: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
  w nw. korpusach osobowych:
  • Łączności i Informatyki,
  • Inżynierii Wojskowej,
  • Logistyki,
 3. w korpusie szeregowych zawodowych:
  - KIEROWCA - prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
  Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
  • ubiór sportowy.

  Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
  Etap I - rozmowa kwalifikacyjna
  Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej.


Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, celem otrzymania skierowania na kwalifikacje.