Strona Główna Strona Główna
6 bdow Kraków
 
Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych i Narodowych Sił Rezerwowych
w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie

 

 

  6 bdow Kraków 6 bpd Gliwice 16bpd Kraków 18bpd Bielsko-Biała 6 blog Kraków
STYCZEŃ 17 11, 18 10, 24 11, 25 11
LUTY 14 8, 15 7, 21 8, 22 8
MARZEC 14 8, 15 7, 21 8, 22 8
KWIECIEŃ 11 12, 19 11, 25 5, 19 12
MAJ 16 10, 24 9, 23 10, 24 10
CZERWIEC 20 7,  28 13, 27 7, 21 14
LIPIEC 4 BRAK BRAK BRAK BRAK
SIERPIEŃ 29 BRAK BRAK BRAK BRAK
WRZESIEŃ 19 6, 27 12, 26 6, 20  13
PAŹDZIERNIK 10 4, 25 10, 24 4, 18 11
LISTOPAD 14 8, 29 14, 28 8, 22 8
GRUDZIEŃ 5 6, 13 5, 12 6, 20 13

 

 

WAŻNE : W związku z nowymi ustaleniami mającymi na celu usprawnienie procedur kadrowych istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych,  bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów.

 

W sprawach personalno-kadrowych i listy aktualnych wakatów
 kontakt z Wydziałem Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku
tel. 261 124 746; 261 124 747
lub z Szefem Sekcji Personalnej 6 bpd
tel. 261135532 lub 261135538