Strona Główna Strona Główna
JW 1749 Szczecin
 


W związku z potrzebami ukompletowania w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, informujemy, że w każdy wtorek miesiąca odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej ( stawiennictwo kandydatów na godz. 8.00 - biuro przepustek JW 1749 al. Wojska Polskiego 250).

 

Kandydaci obowiązani są posiadać:
 • strój sportowy, obuwie sportowe, przybory do pisania;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • książeczkę wojskową, dowód osobisty;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

 

Na wakujące stanowiska poszukiwani są kandydaci o specjalności:
 • operator
 • kierowca elektromechanik
 • kucharz
 • zwiadowca celowniczy
 • zwiadowca ratownik
 • kierowca celowniczy
 • młodszy kierowca
 • kierowca elektromechanik
 • strzelec wyborowy
 • młodszy radiotelefonista
 • celowniczy
 • obsługa
 • kierowca operator
 • działonowy operator
 • radiotelefonista
 • młodszy ratownik
 • młodszy kierowca spawacz

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
WKU W RYBNIKU 261 124 746, 261 124 747