Strona Główna Strona Główna
Batalion Reprezentacyjny
 

Służba w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego jest zaszczytna i wymaga od kandydatów pełnego zaangażowania oraz ponadprzeciętnych predyspozycji. Batalion Reprezentacyjny WP stawia kandydatom wysokie wymagania już na etapie kwalifikacji do jednostki. Dotyczą one nie tylko warunków psychofizycznych do pełnienia służby, ale także zdyscyplinowania, kultury osobistej, umiejętności zachowania się, nienagannej aparycji oraz komunikatywności. Kandydaci zobowiązani są do adekwatnego stroju i schludnego wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego prowadzi intensywne prace nad ukompletowaniem korpusu szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje organizowane są w terminach:

 • 01 lutego 2018 r.
 • 08 marca 2018 r.
 • 12 kwietnia 2018 r.
 • 10 maja 2018 r.
 • 14 czerwca 2018 r.
 • 12 lipca 2018 r.
 • 16 sierpnia 2018 r.
 • 13 września 2018 r.
 • 11 października 2018 r.
 • 15 listopada 2018 r.
 • 13 grudnia 2018 r.

Miejsce stawiennictwa:

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
WARSZAWA
ul. Franciszka Hynka 2

Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw I szefami rządów;
 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.
   

Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

 • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
 • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 261-848-731, 261-848-724 oraz pod adresem www.brepr.wp.mil.pl w zakładce Dołącz do Nas!.