Strona Główna Strona Główna
Batalion Reprezentacyjny
 

Służba w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego jest zaszczytna i wymaga od kandydatów pełnego zaangażowania oraz ponadprzeciętnych predyspozycji. Batalion Reprezentacyjny WP stawia kandydatom wysokie wymagania już na etapie kwalifikacji do jednostki. Dotyczą one nie tylko warunków psychofizycznych do pełnienia służby, ale także zdyscyplinowania, kultury osobistej, umiejętności zachowania się, nienagannej aparycji oraz komunikatywności. Kandydaci zobowiązani są do adekwatnego stroju i schludnego wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego prowadzi intensywne prace nad ukompletowaniem korpusu szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje organizowane są w terminach:

2 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 16 listopada, 7 grudnia.

Miejsce stawiennictwa:

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
WARSZAWA
ul. Franciszka Hynka 2

Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

  • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw I szefami rządów;
  • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
  • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu „szeregowego” Uposażenie zasadnicze — 3200,00 zł;

Dodatek za długoletnia służbę wojskową — od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach

służby wojskowej, 6% po 6 latach, 9% po 9 latach;

Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) — 300,00;

Dodatek mieszkaniowy - 900,00 zł (dla Warszawy)

Inne należności finansowe (raz w roku):

Dodatkowe uposażenie roczne —3500,00 zł;

Gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza)

  • 1120,00 zł;

Równoważnik mundurowy (nieopodatkowany, płatny w miesiącu kwietniu każdego roku)

  • ok. 2000,00 zł;


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego dostępne są w tabeli ćwiczeń i norm dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas!”)

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 261-848-731, 261-848-724 oraz pod adresem www.brepr.wp.mil.pl w zakładce Dołącz do Nas!.