Strona Główna Strona Główna
JW 4390 Tomaszów Maz.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 25 BATALIONIE DOWODZENIA

 

 

Informujemy, że w dniu 19 maja  2016 r. od godz. 8.00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie przy ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej.

Zgłoszeń należy dokonywać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku w celu otrzymania skierowania, tel. 261 124 746 lub 261 124 747