Strona Główna Strona Główna
JW 2901 Szczecin
 
Wykaz wakujących stanowisk służbowych do obsadzenia
w JW 2901 w SzczecinieInformujemy, że 5 puł inżynieryjny (JW 2901 w Szczecinie) prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe przewidziane dla szeregowych zawodowych:

Lp. Nazwa stanowiska STE nr SW1 nr SW2 Ilość stanowisk
1 MŁODSZY OPERATOR szer./st.szer. 34A74   1
2 KIEROWCA szer./st.szer. 20B68 34B69 1
3 MŁODSZY ŚLUSARZ szer./st.szer. 38T81   1
4 KIEROWCA szer./st.szer. 38T65   2
5 MŁODSZY KIEROWCA szer./st.szer. 38T64   5
6 MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA szer./st.szer. 38T64 34C61 1
7 MŁODSZY KIEROWCA
RADIOTELEFONISTA
szer./st.szer. 38T64 28B65 1
8 KIEROWCA OPERATOR szer./st.szer. 38T64 38C62 1
9 MŁODSZY KIEROWCA
OBSŁUGA
szer./st.szer. 38T64 34B64 2
10 MŁODSZY MECHANIK szer./st.szer. 34T61 38T76 1
11 MŁODSZY OPERATOR
POMOCNIK KIEROWCY
szer./st.szer. 34A71 38T64 1


Kwalifikacje odbędą się w 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00 - 12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00)
Kierowani na kwalifikacje powinni:

  • spełniać wymagania powołania do zwodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w załączniku nr 1,
  • odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej,
  • dowód osobisty,
  • życiorys (CV),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie),

dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.


Zgłoszeń należy dokonywać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku w celu otrzymania skierowania, tel. 261 124 746 lub 261 124 747