Strona Główna Strona Główna
JW 2901 Szczecin
 
Wykaz wakujących stanowisk służbowych do obsadzenia
w JW 2901 w SzczecinieInformujemy, że 5 puł inżynieryjny (JW 2901 w Szczecinie) prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe przewidziane dla szeregowych zawodowych:

WYKAZ STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJAMI

Lp. Nazwa stanowiska STE Ilość stanowisk Uwagi
1 ELEKTROMECHANIK SZER./ST.SZER. 3 Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV
2 MŁODSZY KIEROWCA SZER./ST.SZER. 3 Prawo jazdy kat. C
3 MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA SZER./ST.SZER. 1 Prawo jazdy kat. C, Preferowana znajomość języka angielskiego
4 KIEROWCA SZER./ST.SZER. 2 Prawo jazdy kat. C+E
5 STARSZY ELEKTROMECHANIK SZER./ST.SZER. 1 Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV
6 MŁODSZY KUCHARZ SZER./ST.SZER. 1 Preferowane wykształcenie gastronomiczne
7 OPERATOR SZER./ST.SZER. 1 Preferowane posiadanie uprawnień do obsługi
SŁ-34 oraz UMI
8 KIEROWCA RATOWNIK SZER./ST.SZER. 1 Prawo jazdy kat. B
Preferowane posiadanie  kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę kierować na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy  ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 09 i 16.08.2017r.   
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1-  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:

  • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
  • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  w załączniku;
  • życiorys (CV)

dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.


Zgłoszeń należy dokonywać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku w celu otrzymania skierowania, tel. 261 124 746 lub 261 124 747