Strona Główna Strona Główna
JW 3533 w Sandomierzu
 
JW 3533 w SandomierzuInformujemy, że w dniu 12.07.2017r. w Jednostce Wojskowej 3533 w m. Sandomierz odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz korpusie podoficerów (tylko w stopniach kpr. -mł. cor.). Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2017. Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:Konkretne stanowiska zostaną przedstawione ewentualnym kandydatom po pozytywnym przejściu kwalifikacji.
Wymagane jest odbycie zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej.

Kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • udokumentowane stosownymi świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie
  • odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych;
  • dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach;
  • udokumentowana znajomość języka angielskiego (wg STANAG 6001);
  • udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzamminu z WF (kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy).