Strona Główna Strona Główna
2 CENTRUM KOORDYNACJI OPERACJI POWIETRZNYCH
 
2 CENTRUM KOORDYNACJI OPERACJI POWIETRZNYCHInformujemy, że 2 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych w Krakowie posiada niżej wymienione wakujące stanowiska:

  • Podoficer Informacji Powietrznej: STE: PODOFICER, U: 5/6/7, SW: 22E21 (KO: Sił Powietrznych, GO: ruchu lotniczego), PB: TAJNE, J, angielski: 1,1,1,1;
  • Starszy Technik: STE: PODOFICER, U: 5/6/7, SW: 28D24/28D34 (KO: łączności i informatyki, GO: eksploatacji systemów informatycznych), PB: TAJNE

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU w Rybniku pod numerem tel. 261 124 708.