Strona Główna Strona Główna
Szkoły oficerskie
 

AKADEMIE WOJSKOWE
WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE
 


Nabór do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich prowadzony jest wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, posiadających świadectwo dojrzałości. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół składają wnioski bezpośrednio do wybranych uczelni, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 
Możliwe jest składanie wniosków bez załączenia świadectwa dojrzałości.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminów wstępnych jest jego przedłożenie najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzaminy.
Podstawę przyjęcia do szkół stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zgodnie z określonymi limitami.
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Obejmuje test ze sprawności fizycznej, test z języka angielskiego, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników na świadectwie dojrzałości.
 
O przyjęcie do szkoły wojskowej może ubiegać się osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • niekarana sądownie;
 • zdolna do zawodowej służby wojskowej;
 • posiadająca ukończone osiemnaście lat;
 • posiadająca świadectwo dojrzałości.
Wszelkich informacji udziela personel Wydziału Rekrutacji WKU w Rybniku.
 
Szczegóły rekrutacji, zasady pełnienia służby w uczelniach wojskowych, limity miejsc, opisano w zakładce "SŁUŻBA KANDYDACKA"
 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego, 00-908 Warszawa 49
tel.: 22 683-79-38, 22 683-79-39
 
 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Jana Śmiodowicza 69, 81-103 Gdynia
tel.: 58 626-27-35
fax: 58 626-29-96
 
 
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
Rekrutacja: tel. 261 658 576, tel./fax: 261 658 151
rekrutacja@awl.edu.pl     www.awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.pl
 
 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521 Dęblin

tel.: 81 883-77-33, 81 883-71-00

rekrutacja@wsosp.pl     www.wsosp.deblin.pl

 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNA EDUKACJA!
Uposażenie zasadnicze:
  • pierwszy rok nauki - 880 zł;
  • drugi rok nauki - 1100 zł;
  • trzeci rok nauki - 1320 zł;
  • czwarty rok nauki - 1540 zł;
  • piąty rok nauki - 1760 zł.

 

 

 

 


 

www.profesjonalizacja.wp.mil.pl