Strona Główna Strona Główna
Szkoły podoficerskie
 

SZKOŁY PODOFICERSKIE
 

Nabór do szkół podoficerskich prowadzony jest obecnie wyłącznie spośród szeregowych zawodowych.

Nabór do szkół podoficerskich prowadzony jest wśród absolwentów szkół średnich.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół składają wnioski bezpośrednio do wybranych szkół, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminów wstępnych jest przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzaminy.
 
Do szkoły podoficerskiej może ubiegać się osoba:
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • niekarana sądownie;
  • zdolna do zawodowej służby wojskowej;
  • posiadająca ukończone osiemnaście lat;
  • posiadająca świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Egzaminy obejmują: sprawdzian z wychowania fizycznego, test z wiedzy ogólnej; test z języka angielskiego, rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów dla kandydatów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół.
Wszelkich informacji udziela personel Wydziału Rekrutacji WKU w Rybniku,
tel. 261 124 746 lub 261 124 747
 

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka - Lędowo 1n
tel.: 59 815-15-31
fax: 59 815-12-40
 
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86, 60-628 Poznań
tel.: 61 857-53-60
fax: 61 857-52-44
 
 
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5, 08-521 Dęblin
tel.: 81 551-97-73
fax: 81 551-97-67