Strona Główna Strona Główna
Licea Wojskowe
 

  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE

W DĘBLINIE

 

Głównym zadaniem Ogólnokształcacego Liceum Lotniczego (OLL), jest przygotowanie kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) na kierunek: pilot samolotów odrzutowych.

więcej...

 

 

 


 

Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

W dniu 17 kwietnia 2010 roku powołano do życia Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest integracja środowiska absolwentów „liceów wojskowych”, rozproszonych we wszystkich służbach mundurowych oraz utrwalanie tradycji „szkół wojskowych dla małoletnich”. Do grupy „liceów wojskowych” w myśl przepisów Ministerstwa Obrony Narodowej należały poniżej wymienione szkoły:
 
 
Należy wspomnieć że, „licea wojskowe” rozpoczęły działalność w latach 70, największy rozkwit przypada na lata 80 a likwidacja na połowę lat 90.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.salwa.net.pl
 
 
W Przeglądzie Morskim nr 6/2011 str.54-57 oraz Przeglądzie Sił Powietrznych nr 7/2011 str.43 ukazał się artykuł na temat liceów wojskowych p.t. "Status liceów wojskowych"