Strona Główna Strona Główna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
 

 WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

 

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz decyzjami Nr 146/MON i 396/MON Ministra Obrony Narodowej  zmieniającymi decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi informujemy, że współpraca jest zasadniczo realizowana zgodnie ze sporządzanymi planami. Inicjatywy nieujęte w planie współpracy mogą być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami sił zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.
Nieodpłatne użyczanie pojazdów wojskowych może być realizowane wyłącznie organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym, które podpisały porozumienia o współpracy, a złożone wnioski ujęto w planach współpracy.
 
 
    Decyzja Nr 396/MON 
     Decyzja Nr 187/MON 
   Decyzja Nr 146/MON 

 POROZUMIENIA WSPÓŁPRACY


  ZSOMS w Raciborzu

    TF - 13 SCORPION

   ZSP Nr 2 w Rydułtowach

   ZS Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju

    ZS w Rybniku