Strona Główna Strona Główna
Święto Wojska Polskiego 2012
 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 2012

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej Św. Antoniego uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy i kombatantów Wojska Polskiego.
 

 

 

Po ceremonii jej uczestnicy, pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, żołnierze zawodowi, żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przemaszerowali na rybnicki Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel.

Zgromadzonych na rybnickim rynku powitał Wojskowy Komendant Uzupełnień, ppłk Andrzej SYGULSKI:

To dzień szczególny dla nas wszystkich – dzień upamiętniający trud i bohaterstwo polskich żołnierzy poległych za Ojczyznę w walkach i bitwach z najeźdźcą – dzień zadumy nad tymi, którzy odeszli już z naszych szeregów na wieczną wartę – dzień refleksji nad historią polskiego żołnierza, ale także dzień satysfakcji z osiągnięć i dumy z rzetelnie wykonywanych na co dzień zadań i obowiązków.
Słowa uznania i nasza pamięć należy się kombatantom, uczestnikom minionych wojen, którzy swoimi czynami i służbą narodowi, dali wyraz najwyższych wartości. Ich patriotyzm jest znaczącym przykładem dla kolejnych pokoleń.
Pragnę podziękować wszystkim tu stojącym żołnierzom i pracownikom wojska, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Wasza służba i praca przyczyniły się do uzyskania przez Komendę wysokich wyników szkoleniowych oraz ważnych osiągnięć w pozostałych obszarach działalności.
 
 
 
Podczas apelu tradycyjnie odczytano mianowania, postanowienia i decyzje dotyczące awansów i wyróżnień. I tak wyróżniono:
 
decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 11012 / KADR z dnia 01 czerwca 2012 r. mianowano ppor. rez. Eugeniusza SZCZEPANEK na stopień porucznika.
Mianowanie wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień.
 
decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1192 / KADR z dnia 20 czerwca 2012 r. w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej „Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznano Pani Katarzynie GRODECKIEJ.
decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1579 / KADR z dnia 01 sierpnia 2012 r. za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim nadano „Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” następującym osobom : Pani Krystynie FONFARA, Pani Irenie POROMBKA, Pani Wioletcie ROJEK, mł.chor.sztab.rez. Mariuszowi CHMIELOWIEC
„Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadano Pani Kornelii SAŁBUT.
Medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej SYGULSKI i Prezydent Miasta Rybnika Pan Adam Fudali.
 
 
 
Uroczystość stała się także okazją do uhonorowania zasłużonych odznaką pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.
Odznakę otrzymali : Prezydent Miasta Rybnika Pan Adam FUDALI, Starosta Rybnicki Damian MROWIEC, płk w st. spocz. Roman POŁCIK, ppłk w st. spocz Tadeusz DŁUŻYŃSKI, mjr rez. Marek LEPOROWSKI, mjr Adrian KLIMEK, kpt. rez. Jan KANIA, por. w st. spocz. Michał MAREK, kpt. Tadeusz KUŚMIERCZYK, Pani Kornelia SAŁBUT, sierż.sztab.rez. Piotr HAJDUCZEK, Pani Joanna KLAMANN, Pani Agnieszka HILTAWSKA, Pani Wioletta ROJEK, Pani Katarzyna GRODECKA, Pani Danuta KOSTKA, Pani Marianna SKOTAK, Pani Zenobia POGWIZD, Pani Irena POROMBKA.
 
        
 
W związku z wykonywaniem obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku, ppłk Andrzej SYGULSKI, wyróżnił także siedmiu żołnierzy :
st.kpr.pchor.rez. Zenon AMBROZIAK, kpr.pchor.rez. Michał MARCOL, st.szer.rez. Krzysztof PLAUGO, st.szer.rez. Grzegorz SZYPULSKI, st.mar.rez. Jacek DERMONT, szer.rez. Szymon CHRIST, szer.rez. Marcin ROGACKI
 
   
 
Szczególnym wyróżnieniem Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej SYGULSKI wyróżnił płk w st. spocz. Kazimierza ROGULSKIEGO (ur. 25.01.1918 r.).
 
 
  Przemówienia Prezydenta Miasta Rybnika Pana Adama Fudali
 i  ppłk w st. spocz Tadeusza Dłużyńskiego
 
Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek przed pamiątkowymi tablicami upamiętniającymi rocznicę wybuchu II wojny światowej i pod tablicą upamiętniającą złączenie Górnego Śląska w czerwcu 1922 r.
 
  
 
 W uroczystościach licznie udział wzięli mieszkańcy Rybnika, a także członkowie Stowarzyszenia SFORA z Jastrzębia-Zdroju
 
  
 
Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
 
Uroczystość relacjonowały media lokalne:
 
Autorzy zdjęć: Marzena SKUPIEŃ, Szymon KOŚLA