Strona Główna Strona Główna
Informacja
 

INfORMACJA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje, że w ramach procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, następujące jednostki wojskowe prowadzą nabór do zawodowej służby wojskowej w różnych specjalnościach wojskowych:

6 Batalion Desantowo - Szturmowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach JW 4115

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Gen. Andersa 47
44-121 Gliwice
Tel (32) 461 47 14
Kwalifikacje w każdą środę

18 Bielski Batalion Powietrzno - Desantowy w Bielsku - Białej JW 1328

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Bardowskiego 3
43-300 Bielsko - Biała
Tel (33) 496 13 33
Kwalifikacje w każdy wtorek

4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku JW 1517

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Składowa 10
66-066 Czerwieńsk
Tel (68) 321 03 12
Kwalifikacja w każdy wtorek miesiąca godz. 08.00

12 Brygada Zmechanizowana Szczecin JW 1790

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin
Tel (91) 451 53 49
Kwalifikacje w każdy woterk od godz. 08.30

2 Brygada zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu JW 1696

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Czwartaków 4
78-524 Złocieniec
Tel (94) 363 70 12

7 Brygada Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota - Skotnickiego w Słupsku JW 1852

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Bohaterów Westerplatte 44
76-200 Słupsk
Tel (59) 845 82 67

12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie JW 4057

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
ulica Ku Słońcu 33A
70-907 Szczecin
Tel (91) 451 25 78

KANDYDACI POWINNI ZABRAĆ ZE SOBĄ:

- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje w tym uprawnienia do kierowania pojazdami,
- strój sportowy,
- w przypadku żołnierza NSR - zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania, proszę o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku
- osobiście lub telefnicznie:
(32) 461 17 46
(32) 461 17 47