Strona Główna Strona Główna
Zmiana stopni wojskowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mianowanie na stopnie wojskowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU informuje, że Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.


PODOFICEROWIE REZERWY i PODOFICEROWIE NIEPODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ, posiadający stopień wojskowy zachowany na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem 01 stycznia 2014 r. zostaną mianowani na odpowiednio wyższe stopnie wojskowe:

starszy plutonowy (starszy bosmanmat)
na stopień
sierżanta (bosmana);


sierżant sztabowy (bosman sztabowy)
na stopień
młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki)


starszy sierżant sztabowy (starszy bosman sztabowy)
na stopień
młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki)


młodszy chorąży sztabowy (młodszy chorąży sztabowy marynarki)
na stopień
starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki wojennej).


chorąży sztabowy (chorąży sztabowy marynarki)
na stopień
starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki wojennej).Wniosek o mianowanie wysyła Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku


Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, zaprasza się do
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU
ul. Piłsudzkiego 2
telefon kontaktowy: 32 4611708