Strona Główna Strona Główna
Strona główna
 

 


MISJA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:
UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


DNI NATO W KATOWICACH


 Polska stała się formalnie członkiem NATO 12 marca 1999 r., kiedy to ówczesny Minister Spraw Zagranicznych RP, prof. Bronisław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. 

 

W dniach 8 – 9 lipca Br. w Warszawie odbędzie się szczyt NATO – spotkanie wszystkich członków Sojuszu, na którym zapadną kluczowe decyzje dotyczące polityki i przyszłych kierunków jego działania.

Uczczenie tego historycznego wydarzenia musi nabrać szczególnego charakteru, dlatego też w całym kraju odbywać się będą uroczystości oficjalne, a także występy, koncerty, pokazy dynamiczne, prezentacje sprzętu i wyposażenia, a także gry i zabawy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku w tych szczególnych dniach włączy się w OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO- KATOWICE RAZEM Z NATO” organizowane w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania każdego mieszkańca województwa śląskiego !

 

Do zobaczenia w Katowicach!

 


 


UWAGA! Dodatkowy nabór do WSOWL kandydatów na oficerów.

 

 

 


 

Regulamin Konkursu
pt. "CICHOCIEMNI oczami młodego człowieka"

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną pt.
"CICHOCIEMNI oczami młodego człowieka".

 


TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I NSR
 


 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

 

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Mianowanie na stopnie wojskowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU informuje, że Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.

Więcej informacji...  

  


 

 Informacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje, że Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy Wielkiej poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Więcej informacji...  

  


 

 

UWAGA!!!

W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Rybniku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 

 

 

 


Więcej informacji... 

 

 


 

 

Siedzibę oraz terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 242 ).

Terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku jest Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego i miast na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory.

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku administruje obszarem 1357 km2, zamieszkanym przez ok. 760 tys. mieszkańców.

 


 

STRUKTURA PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ WKU w RYBNIKU

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach    

        

Sztab Generalny Wojska Polskiego                

Ministerstwo Obrony Narodowej                  

 

 

Do tej pory odwiedziło nas:

Liczniki

użytkowników.