Strona Główna Strona Główna
Strona główna
 

WAŻNE ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW
DO 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
WAŻNE

  • Jako pierwszy w województwie śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018. W kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, Kuźni Raciborskie oraz w okolicy Częstochowy.
  • Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa a chętni spoza rejonu odpowiedzialności batalionu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie a następnie zostaną przesunięci do „swoich” właściwych regionalnie batalionów.
  • Chętnych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.


PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ


Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z zakresu
"WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ"
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku:

 

mjr. Wacław WOJACZEK:  261 124 730

Pani Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

wkurybnik.ot@ron.mil.pl

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW OBRONY TERYTORIALNEJ

 


List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej


SAMOOBRONA KOBIET

Informacji w sprawie projektu "Samoobrona kobiet" udziela

por. Michał MARCOL
tel. 261-124-731
e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl      z dopiskiem "por. Michał MARCOL"
TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I NSR
 


 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

 

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Mianowanie na stopnie wojskowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU informuje, że Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.

Więcej informacji...  

  


 

UWAGA!!!

W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Rybniku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 

 

 

 


Więcej informacji... 

 


 

MISJA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:
UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Siedzibę oraz terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 242 ).

Terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku jest Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego i miast na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory.

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku administruje obszarem 1357 km2, zamieszkanym przez ok. 760 tys. mieszkańców.

 


 

STRUKTURA PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ WKU w RYBNIKU

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach    

        

               

Departament Kadr MON                                

 

 

Do tej pory odwiedziło nas:

Liczniki

użytkowników.