Strona Główna Strona Główna
Strona główna
 


 

 

UWAGA!!

Trwa nabór do służby przygotowawczej

 

Chciałbyś związać swoją przyszłość ze służbą zawodową, a nie odbyłeś żadnego przeszkolenia wojskowego, to zacznij od służby przygotowawczej, to pierwszy krok, który należy zrobić, aby zostać w przyszłości żołnierzem zawodowym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Warunki, które trzeba spełnić to:

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej;

- wiek co najmniej 18 lat;

- wykształcenie: co najmniej gimnazjalne

Jesteś zainteresowany?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjdź do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku,

ul. Piłsudskiego 2 lub zadzwoń tel. 261 124 732.

 

 

 


Konkurs dla klas mundurowych

 

 


 


 
 

 Piknik wojskowy

 
 
 

 

Dzień otwarty

 

 
 

Rekrutacja na studia wojskowe oraz wojskowo-medyczne w AWL

 
 

 

Ruszyła Legia Akademicka

 

 

 

Ruszył II etap kampanii Zostań Żołnierzem. Tym razem nasze mobilne zespoły rekrutacyjne poruszające się specjalnie oznakowanymi busami spotkacie w ośrodkach narciarskich i sportowych. W dniach 26-28.01 będziemy w Szczyrku.

 
 
 

 

Rozmowy kwalifikacyjne do 11 batalionu dowodzenia w m. Żagań

 

Nabór do 18 Dywizji Zmechanizowanej w garnizonie Siedlce

 

 

Zostań Żołnierzem

 

Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa , stabilna i perspektywiczna praca. Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze będą spotykać się z Polakami i zachęcać ich, by wstępowali do wojska.

 


 
WAŻNE ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW
DO 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
WAŻNE

  • Jako pierwszy w województwie śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018. W kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, Kuźni Raciborskie oraz w okolicy Częstochowy.
  • Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa a chętni spoza rejonu odpowiedzialności batalionu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie a następnie zostaną przesunięci do „swoich” właściwych regionalnie batalionów.
  • Chętnych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.
 

Nabór do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

Na podstawie Decyzji 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych
w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.
W 2019 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych, w korpusie szeregowych zawodowych, na potrzeby korpusu osobwego wojsk specjalnych.
Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia
do 31 marca 2019 r.
składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem WKU w Rybniku.
 

 


PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ


Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z zakresu
"WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ"
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku:

 Pani Edyta SZYMURA:  261 124 732

Pani Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

wkurybnik.ot@ron.mil.pl

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW OBRONY TERYTORIALNEJ


List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I NSR
 


 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

 

 


 

 

 

  


 


 

 

 

 


 

 

 Mianowanie na stopnie wojskowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU informuje, że Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.

Więcej informacji...  

  


 

UWAGA!!!

W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Rybniku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 


Więcej informacji... 

 


 

MISJA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:
UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Siedzibę oraz terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 242 ).

Terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku jest Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego i miast na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory.

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku administruje obszarem 1357 km2, zamieszkanym przez ok. 760 tys. mieszkańców.